Ladataan

Työympäristökehittäminen & suunnittelu

Newsecin työympäristökehittämisen palvelut tukevat uuden ja toimivan työympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Meille on tärkeää luoda työympäristöjä, jotka näyttävät ja tuntuvat hyvältä, eivätkä maksa liikaa.

Työympäristökehittämisellä saavutat tehokkuutta, kustannussäästöjä ja henkilöstöviihtyvyyttä. Ammattitaitoiset ja korkeasti koulutetut asiantuntijamme tuovat viimeisen tutkimustiedon ja lukuisten asiakasprojektien kokemuksen käyttöönne toimintanne tehostamiseksi.

Työympäristötarpeiden kartoitus

Tarjoamme tehokkaat työkalut ja menetelmät tulevaisuuden työympäristötarpeiden kartoittamiseen sekä nykyisen tai uuden tilan kehittämispotentiaalin tunnistamiseen. Nykytila- ja tarveanalyysivaiheen palveluitamme ovat esimerkiksi:

• Työympäristökyselyt henkilöstölle tarpeiden, ideoiden, työprofiilien ja muutosvalmiuden tunnistamiseksi

• Tiimien/yksiköiden välisten yhteystarpeiden tunnistaminen

• Tilankäytön seurantatutkimukset eri tilatyyppien käyttöasteen selvittämiseksi

• Työympäristökartoitukset nykyisessä ja/tai uudessa tilassa tilankäytöllisen kehittämispotentiaalin ja tilan toiminnallisuuden analysoimiseksi

• Käyttäjätyöpajat yhteisten suuntaviivojen löytämiseksi

• Alustava tilaohjelman laadinta tilahaun/ tarjouspyyntöjen tueksi

Tilakonseptointi

Nykytilanneanalyysin pohjalta hahmottelemme toiminnallisen ratkaisun, josta näkyy eri tilojen ja toimintojen sijoittuminen pohjakuvassa. Tämän pohjalta työstetään tulevaisuuden tilakonsepti:

• Tilaohjelman laadinta, jossa kuvataan tulevaisuuden työympäristön eri tilatyypit ja allokoidaan eri tiloille tarvittavat neliöt.

• Toiminnallinen ratkaisu eli eri tilojen ja toimintojen sijoittumisen kuvaaminen visuaalisesti pohjakuvalla

• Tilan visuaalisen ilmeen määrittely

• Budjettivaihtoehtojen laatiminen eritasoisille (light-medium-heavy) muutoksille

Tila- ja sisustussuunnittelu

Optimaalinen työympäristöratkaisu näyttää hyvältä, tukee erilaisia työprosesseja, kuvastaa yrityksen imagoa ja arvoja, on viihtyisä ja samalla kuitenkin tila- ja kustannustehokas. Onnistunut sisustussuunnittelu pystyy huomioimaan nämä kaikki näkökulmat:

• Sisustussuunnitteluvaiheen aikana syntyvät tilaluonnokset, 3D-mallit, piirrustukset, määritykset, työkuvat, kalusteluettelot ja työselostukset.

• Sisustussuunnittelu toteutetaan läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa varmistaen, että lopputulos on paras mahdollinen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä johtaja Anna-Liisa Sarasojaan, anna-liisa.sarasoja@newsec.fi tai +358 40 193 1083

Toimitilahaku.fi

Newsec – The Full Service Property House - on toiminut yli 25 vuotta Suomessa eturivin yrityksenä kiinteistöjen myynti- ja ostoneuvonannoissa, arvioinneissa ja analyyseissä, toimitilavälityksessä sekä kiinteistö- ja toimitilajohtamispalveluissa. Newsec palvelee asiakkaitaan valtakunnallisesti yli 260 asiantuntijan voimin ja toimii pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella, Oulussa, Turussa, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Imatralla. Pohjois-Euroopassa meitä on yhteensä yli 1000 ammattilaista.

Haemme ratkaisut asiakkaidemme palvelutarpeisiin niin Suomessa kuin ulkomaillakin käyttäen apuna kansainvälistä ja kotimaista kumppaniverkostoamme. Kansainvälisesti teemme yhteistyötä allianssi-sopimuksella BNP Paribas Real Estaten kanssa. Palvelemme niin kiinteistösijoittajia ja -omistajia kuin toimitilojen käyttäjiäkin.

;